Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Рішенням загальних зборів приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство), які відбулися 22 листопада 2011 року, ревізором Товариства було обрано Горулько Наталію Степанівну на строк з 23.11.2011 року і до дня (включно) проведення наступних загальних зборів акціонерів Товариства.
Наступні загальні збори Товариства відбулися 30.04.2012 року, тому повноваження ревізора Горулько Наталії Степанівни вважаються припиненими з 30.04.2012 року.
Підстави та обґрунтування звільнення: закінчення строку повноважень..
Особа не володіє акціями емітента. .
Особа перебувала на посаді ревізора протягом 5 місяців 7 днів. .
Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини..
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. .

Рішенням загальних зборів приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство), які відбулися 30 квітня 2012 року, ревізором Товариства обрано Вудхауза Тімоті Джона на строк з 01.05.2012 року і до дня (включно) проведення в 2015 році чергових річних загальних зборів.
Підстави та обґрунтування рішення: не зазначено.
Особа не володіє акціями емітента.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: інформація відсутня.
Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.