Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30773938
1.4. Місцезнаходження емітента: вул. Піщана, буд. № 2, село Новоселівка, Нововодолазький район, Харківська область, Україна, 63209
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05740)-425-02
1.6. Електронна поштова адреса емітента: uzavada@ngok.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ngok.com.ua/
1.8. Вид особливої інформації: зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення

2.1. Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, отриманого приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) 27.02.2013 року від депозитарію, пакет акцій Товариства, яким володіє товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiлiка Холдинг" (код ЄДРПОУ 35948310, місцезнаходження: вул. Павлiвська, буд.29, м. Київ, 01135) збільшився до 40295565 шт., що становить 94,8131 % від статутного капіталу Товариства.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Голова правління Оседця М. В. 28.02.2013 року