Повідомлення

про проведення позачергових загальних зборів

АТ «Новоселівський ГЗК» (код ЄДРПОУ 30773938)

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛІКА ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 35948310), яке є власником більше 10 (десяти) відсотків акцій приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", на підставі частини 6 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" скликає позачергові загальні збори приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30773938; місцезнаходження: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2) (далі - Товариство), які відбудуться 25 листопада 2016 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».

Реєстрація акціонерів Товариства буде проводитись 25 листопада 2016 року за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань». Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11 година 00 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11 година 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: станом на 24 годину 21 листопада 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним загальних зборів:

1.      Обрання членів лічильної комісії.

2.      Обрання голови і секретаря загальних зборів.

3.      Внесення змін до статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб для здійснення дій щодо державної реєстрації змін до статуту Товариства.

4.      Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізора Товариства.

5.      Припинення повноважень члена наглядової ради Товариства.

6.      Обрання члена наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом наглядової ради.

Пропонуються наступні проекти рішень з питань проекту порядку денного:

 

1. З питання проекту порядку денного "Обрання членів лічильної комісії." запропонувати наступний проект рішення:

 

§   "На час проведення цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: голова комісії - Цимбал Оксана Володимирівна, член комісії – Кам’янська Ірина Леонідівна."

§   В разі відсутності Цимбал О. В. та/або Кам'янської І. Л. на загальних зборах голосувати за обрання до лічильної комісії інших осіб (іншої особи) з числа працівників АТ "Новоселівський ГЗК".

 

2. З питання проекту порядку денного "Обрання голови і секретаря загальних зборів." запропонувати наступний проект рішення:

§   а час проведення цих загальних зборів обрати Оклея Віктора Михайловича головою загальних зборів, а Кравцову Віру Миколаївну - секретарем загальних зборів."

§  В разі відсутності Оклея В. М. та/або Кравцової В. М. на загальних зборах голосувати за обрання головою та/або секретарем загальних зборів інших осіб (іншої особи) з числа працівників АТ "Новоселівський ГЗК".

 

3. З питання проекту порядку денного "Внесення змін до статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб для здійснення дій щодо державної реєстрації змін до статуту Товариства." запропонувати наступний проект рішення:

§   "Внести зміни до статуту приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", виклавши його в новій редакції.

§   Затвердити нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".

§   Уповноважити голову загальних зборів (П.І.Б.) підписати нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".

§   Уповноважити Заваду Юрія Максимовича (паспорт ММ № 837716, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харківській області 30.12.2000 року), а також голову правління приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" Оседцю Миколу Володимировича (кожний з яких може діяти окремо та в повній мірі) здійснити всі необхідні правочини щодо державної реєстрації змін до статуту приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" та до відомостей про приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань."

 

4. З питання проекту порядку денного "Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізора Товариства." запропонувати наступний проект рішення:

§   "Внести зміни до положень про загальні збори, про наглядову раду, про правління та про ревізора приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", виклавши їх в новій редакції.

§   Затвердити нову редакцію цих положень.

§   Уповноважити голову загальних зборів (П.І.Б.) підписати нову редакцію цих положень."

 

5. З питання проекту порядку денного "Припинення повноважень члена наглядової ради Товариства." запропонувати наступний проект рішення:

§   рипинити повноваження члена наглядової ради Товариства - товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛІКА ХОЛДИНГ» - з моменту прийняття цього рішення".

 

6. З питання проекту порядку денного "Обрання члена наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом наглядової ради." запропонувати наступний проект рішення:

§   "Обрати членом наглядової ради приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" на невизначений строк фізичну особу Ткача Ігоря Васильовича, 1963 року народження, ІПН 2315610679, який представляє інтереси акціонера - товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛІКА ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310.

§   Укласти з членом наглядової ради безоплатний цивільно-правовий договір.

§   Затвердити проект безоплатного цивільно-правового договору, який підлягає укладанню з членом наглядової ради, та уповноважити голову правління АТ "Новоселівський ГЗК" підписати цей договір."

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ngok.com.ua

 

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Приймальня», кожного понеділка, вівторка, середи, четверга та п’ятниці з 13 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: секретар.

 

Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів: АТ "Новоселівський ГЗК, вул. Піщана, буд. № 2, село Новоселівка, Нововодолазький район, Харківська область, Україна, 63209.

 

Директор

ТОВ «СІЛІКА ХОЛДИНГ»                                                                                 Ткач І. В.