Повідомлення

про проведення позачергових загальних зборів

приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»

(далі - Товариство)

Повне найменування Товариства: приватне акціонерне товариство «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат».

Місцезнаходження Товариства: 63209, Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2.

Код ЄДРПОУ Товариства: 30773938.

 

Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», на підставі пункту 1 частини 1 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" з метою приведення Статуту Товариства та складу наглядової ради у відповідність до Закону України від 16.11.2017 року № 2210‑VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями), скликає позачергові загальні збори приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30773938; місцезнаходження: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2) (далі - Товариство), які відбудуться 20 грудня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».

 

 

Реєстрація акціонерів Товариства буде проводитись 20 грудня 2018 року за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань». Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09 година 00 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09 година 30 хвилин.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: станом на 24 годину 14 грудня 2018 року.

 

Станом на 16 листопада 2018 загальна кількість акцій – 42 500 000 , кількість голосуючих акцій – 40 298 734.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного загальних зборів та проекти рішень:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

Проект рішення:

"На час проведення цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: голова комісії - Цимбал Оксана Володимирівна, член комісії – Кам’янська Ірина Леонідівна." (В разі відсутності Цимбал О. В. та/або Кам'янської І. Л. на загальних зборах, голосувати за обрання до лічильної комісії інших осіб/іншої особи з числа працівників АТ "Новоселівський ГЗК", запропонованих учасниками зборів.)

2. Внесення змін до статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб для здійснення дій щодо державної реєстрації змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

§   "Внести зміни до статуту приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", виклавши його в новій редакції.

§   Затвердити нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".

§   Уповноважити голову загальних зборів Оклея Віктора Михайловича підписати нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".

§   Уповноважити Ніколенка Сергія Миколайовича (паспорт МН № 622693, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харківській області 28.11.2003 року), а також Оклея Віктора Михайловича (паспорт серія ММ № 838108, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харківській області 23.01.2001 року) (кожний з яких може діяти окремо та в повній мірі) здійснити всі необхідні правочини щодо державної реєстрації змін до статуту приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" та до відомостей про приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань."

3. Приведення складу наглядової ради Товариства у відповідність до Закону України від 16.11.2017 року № 2210‑VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями).

Проект рішення:

§   "Привести склад наглядової ради Товариства у відповідність до Закону України від 16.11.2017 року № 2210‑VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями).

§   Встановити, що наглядова рада Товариства є колегіальним органом до складу якого входять дві особи. "

4. Припинення повноважень члена наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

рипинити повноваження члена наглядової ради Товариства Ткача Ігоря Васильовича, 1963 року народження, ІПН 2315610679 (акціями АТ "Новоселівський ГЗК" не володіє), який представляє інтереси акціонера - товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛІКА ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40 298 733 штук простих іменних акцій АТ "Новоселівський ГЗК", – з моменту прийняття цього рішення."

5. Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом наглядової ради.

Проект рішення:

§  "Обрати членом наглядової ради приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" на строк три роки фізичну особу Ткача Ігоря Васильовича, 1963 року народження, ІПН 2315610679 (акціями АТ "Новоселівський ГЗК" не володіє), який представляє інтереси акціонера - товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛІКА ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310.

§  Обрати членом наглядової ради приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" на на строк три роки фізичну особу Герасимчук Юлію Олегівну, 1977 року народження, ІПН 2837516525 (акціями АТ "Новоселівський ГЗК" не володіє), яка представляє інтереси акціонера - товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛІКА ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310.

§  Затвердити проект безоплатного цивільно-правового договору, який підлягає укладанню з членами наглядової ради, та уповноважити голову правління АТ "Новоселівський ГЗК" підписати цей договір".

§  Укласти з членами наглядової ради безоплатний цивільно-правовий договір.

6. Обрання голови наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

"Обрати головою наглядової ради приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" на строк три роки фізичну особу Ткача Ігоря Васильовича, 1963 року народження, ІПН 2315610679 (акціями АТ "Новоселівський ГЗК" не володіє), який представляє інтереси акціонера - товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛІКА ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40 298 733 штук простих іменних акцій АТ "Новоселівський ГЗК".

7. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізора Товариства.

Проект рішення:

§  "Внести зміни до положень про загальні збори, про наглядову раду, про правління та про ревізора приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", виклавши їх в новій редакції.

§  Затвердити нову редакцію цих положень.

§  Уповноважити голову загальних зборів Оклея Віктора Михайловича підписати нову редакцію цих положень."

8. Про доповнення видів діяльності Товариства за КВЕД в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

§   "Додати до видів діяльності Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань код за КВЕД 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна».

§   Уповноважити Ніколенка Сергія Миколайовича (паспорт МН № 622693, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харківській області 28.11.2003 року), а також Оклея Віктора Михайловича (паспорт серія ММ № 838108, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харківській області 23.01.2001 року) (кожний з яких може діяти окремо та в повній мірі) здійснити всі необхідні правочини щодо державної реєстрації змін до відомостей про приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань."

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://ngok.com.ua

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Приймальня», кожного понеділка, вівторка, середи, четверга та п’ятниці з 13 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: секретар.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», від дати надіслання повідомлення до початку позачергових загальних зборів, акціонери мають право ставити письмові запитання Товариству щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів, на які Товариство зобов’язане надати письмову відповідь у день надходження відповідного запитання. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання акціонерів однакового змісту. Відповідальною особою за надання письмових відповідей є голова правління Товариства .

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення позачергових загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного позачергових загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію, передбачену законодавством України. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням найменування акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Порядок розгляду внесених пропозицій визначений статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів: АТ "Новоселівський ГЗК, вул. Піщана, буд. № 2, село Новоселівка, Нововодолазький район, Харківська область, Україна, 63209.

Для участі у позачергових загальних зборах при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт).  Представники акціонерів повинні мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, оформлену та засвідчену у відповідності до вимог діючого законодавства України.

Участь та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю здійснюється відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.