27.03.2012 року АТ “НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГЗК” отримало зведений обліковий реєстр власників цінних паперів від депозитарію ПАТ "НДУ", згідно якому відбулися зміни в інформації про власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій АТ "Новоселівський ГЗК", а саме: у товариства з обмеженою відповідальністю "СІЛІКА ХОЛДИНГ" ( місцезнаходження: 01135, м.Київ, вул.Павлівська, 29) пакет акцій збільшився на 2 000 000 шт. та став 39 708 547 шт. простих іменних акцій, що складає 93,4319% статутного капіталу АТ "Новоселівський ГЗК".